• MTSN 2 KUNINGAN
  • Where Tomorrow's Leaders Come Together
DIREKTORI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Nama
Drs. H. Dadang Haerudin, M.A
Jenis Kelamin
Laki-laki
Tempat Lahir
Cirebon
Jabatan
Kepala Madrasah
Nama
H. Umarudin, M.Pd.I
Jenis Kelamin
Laki-laki
Tempat Lahir
Kuningan
Jabatan
Guru Mata Pelajaran
Nama
H. Sonjaya, S.Ag., M.Pd.I
Jenis Kelamin
Laki-laki
Tempat Lahir
Jakarta
Jabatan
Guru Mata Pelajaran
Nama
Hj. St. Hadijah, S.Pd
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
Kuningan
Jabatan
Guru Mata Pelajaran
Nama
Drs. Rojai
Jenis Kelamin
Laki-laki
Tempat Lahir
Kuningan
Jabatan
Guru Mata Pelajaran
Nama
Lilis Yuliasih, S.Pd
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
Kuningan
Jabatan
Guru Mata Pelajaran
Nama
Wiwin Warnendah, S.Pd
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
Garut
Jabatan
Guru Mata Pelajaran
Nama
Dra. Hj. Linda Ratnawati
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
Kuningan
Jabatan
Guru Mata Pelajaran
Nama
Dra. Hj. Siti Aisyah
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
Kuningan
Jabatan
Guru Mata Pelajaran
Nama
Drs. Tatang Solihin
Jenis Kelamin
Laki-laki
Tempat Lahir
Bandung
Jabatan
Guru Mata Pelajaran
Nama
Hj. Siti Romlah, S.Ag
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
Kuningan
Jabatan
Guru Mata Pelajaran
Nama
Hj. Eli Sri Nurlaeli, S.Ag
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
Kuningan
Jabatan
Guru Mata Pelajaran
Nama
Tarjo, S.Ag
Jenis Kelamin
Laki-laki
Tempat Lahir
Kuningan
Jabatan
Guru Mata Pelajaran
Nama
Dra. Hj. Titi Jaenab
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
Kuningan
Jabatan
Guru Mata Pelajaran
Nama
H. M. Rizal, S.Pd
Jenis Kelamin
Laki-laki
Tempat Lahir
Pontianak
Jabatan
Guru Mata Pelajaran
Nama
Eha Soleha, S.Pd
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
Bandung
Jabatan
Guru Mata Pelajaran
Nama
Yeyen Hendiani, S.Pd
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
Kuningan
Jabatan
Guru Mata Pelajaran
Nama
Hj. Ira Rahimah, S.Pd
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
Kuningan
Jabatan
Guru BK
Nama
Agus Beben Subandi, S.Pd
Jenis Kelamin
Laki-laki
Tempat Lahir
Kuningan
Jabatan
Guru Mata Pelajaran
Nama
Deni Hardiana, S.Pd
Jenis Kelamin
Laki-laki
Tempat Lahir
Kuningan
Jabatan
Guru Mata Pelajaran